Tất cả sản phẩm

Điốt 87℃ 15A(CS-7SA)

Điốt 87℃ 15A(CS-7SA)

Giá : 180.000 VNĐ
Lượt xem : 456
Điốt 95℃ 15A(CS-7SA)

Điốt 95℃ 15A(CS-7SA)

Giá : 185.000 VNĐ
Lượt xem : 735
Di ốt 100℃ 20A(CS-7SA)

Di ốt 100℃ 20A(CS-7SA)

Giá : 190.000 VNĐ
Lượt xem : 404
 Đồng hồ chỉnh nhiệt độ sôi

Đồng hồ chỉnh nhiệt độ sôi

Giá : 420.000 VNĐ
Lượt xem : 474
Ruột đun 1000W (hình lục giác) 110V -  1000W

Ruột đun 1000W (hình lục giác) 110V - 1000W

Giá : 550.000 VNĐ
Lượt xem : 230
Ruột đun 750W (hình lục lăng) 220V 750W

Ruột đun 750W (hình lục lăng) 220V 750W

Giá : 450.000 VNĐ
Lượt xem : 375
Dây cảm biến HM 2681 - HM 699 - HS 30GB

Dây cảm biến HM 2681 - HM 699 - HS 30GB

Giá : 250.000 VNĐ
Lượt xem : 421
Bảng chi nguồn máy HS - 30GB

Bảng chi nguồn máy HS - 30GB

Giá : 1.350.000 VNĐ
Lượt xem : 725
 < 1 2 3 4 5 6 7 >  Last ›